Kontakt telefoniczny 800 - 1600 +48 32 265 88 54
panel administracyjnypanel administracyjny poczta webmailpoczta

Słowniczek

 1. Autoresponder
  Usługa udostępniana dla poczty elektronicznej umożliwiająca generowanie automatycznej odpowiedzi na nadsyłane wiadomości, np. w przypadku nieobecności w pracy / urlopu.
 2. Baza danych SQL
  Baza danych wspierana przez serwer bazy; dostęp do takiej bazy danych następuje za pomocą tzw. "zapytań" w języku SQL zrozumiałym dla serwera bazy danych.
 3. CGI (Common Gateway Interface)
  Standard interfejsu zawierający metody wykonywania skryptów po stronie serwera; wykorzystywany jest do budowy dynamicznych komponentów stron WWW.
 4. DNS (Domain Name System)
  Rozproszona baza danych odwzorowująca łatwe do zapamiętania przez użytkownika nazwy domenowe.
 5. DNS Server (Name server / Serwer nazw)
  Serwer obsługujący daną nazwę/domenę. Informacje o serwerach DNS są niezbędne dla zarejestrowania domeny.
  Serwery DNS Klatka.pl:
  Name Server 1: ns1.va.pl IP: 51.83.238.148
  Name Server 2: ns2.va.pl IP: 51.75.61.235
 6. Domena
  "Nazwa" jest elementem architektury sieci Internet.
 7. Sub-domena
  To domena stworzona w ramach domeny niższego poziomu. np. nazwa.type.pl jest subd-omeną domeny type.pl.
 8. Delegacja domeny
  Oznacza przypisanie danej nazwy do obsługującego ją serwera nazw (serwera DNS).
 9. Dysponent domeny
  Osoba lub instytucja mająca prawa do rozporządzania domeną w ramach uprawnień nadanych przez instytucję rejestrującą.
 10. FTP (File Transfer Protocol)
  Protokół transmisji plików; zazwyczaj usługa ftp służy do kopiowania plików z odległej maszyny do lokalnej lub odwrotnie, działa na zasadzie klient-serwer i korzystamy z niej przeważnie przy użyciu interaktywnej aplikacji FTP; za pomocą programu FTP możemy np. zaktualizować na serwerze swoją stronę internetową.
 11. Firewall (ściana ognia)
  Zestaw urządzeń i oprogramowania umożliwiający oddzielenie sieci lokalnej, zapewniający jej pełną ochronę przed niepowołanym dostępem z Internetu.
 12. Host
  komputer w sieci posiadający własny adres IP, nazwę i często należący do domeny; komputer podłączony bezpośrednio do Internetu, pozwalający świadczyć usługi internetowe klientom.
 13. IP numer (IP = Internet Protocol)
  Niepowtarzalny numer nadawany każdemu komputerowi znajdującemu się w sieci Internet, mający służyć jego identyfikacji; składa się z czterech odrębnych numerów rozdzielonych kropkami, np. 91.121.126.63; notacja IP składajaca się z 4 oddzielnych numerów nazywana jest IPv4 (IP version 4); ze względu na niewystarczającą pojemność numerów IPv4 (maksymalna liczba kombinacji numerów IP) powstała wersja 6 - IPv6 jednakże jest ona rzadko wykorzystywana ze względu na brak kompatybilności tych dwu notacji .
 14. Kolokacja serwera
  Usługa ta polega na umieszczeniu w serwerowni Providera własnego serwera fizycznego; dostawca Internetu zapewnia nieprzerwany i stabilny dostęp do wysokiej jakości łącz internetowych, niezawodnych źródeł zasilania oraz chroni przed niepowołanym dostępem.
 15. Konto www
  To udostępniona przestrzeń dyskowa na serwerze (podobnie jak w przypadku skrzynki e-mail), która zapewnia funkcjonowanie stron WWW.
 16. Login
  Nazwa użytkownika służąca wraz z hasłem uwierzytelnieniu tożsamości osoby starającej się o dostęp do chronionych zasobów; ma postać jawną .
 17. MySQL
  Jedna z najszybszych baz danych SQL; znalazła zastosowanie głównie do obsługi baz danych w Internecie i tworzeniu dynamicznych stron WWW.
 18. Panel administracyjny
  Przy jego pomocy możesz zarządzać kontami i usługami swoimi i swoich użytkowników / klientów.
 19. PERL (Pracital Extraction and Reporting Language)
  Skryptowy język programowania stosowany do tworzenia aplikacji działających po stronie serwera internetowego (np skryptów cgi); do najczęstszych typowych zastosowań PERL-a należy zaliczyć aplikacje oparte na bazach danych lub generowanie stron WWW na podstawie wcześniej przygotowanych danych.
 20. PGP
  Darmowy program szyfrujący m.in. wiadomości poczty elektronicznej, mający na celu zwiększenie poufności korespondencji.
 21. PHP
  to skryptowy język programowania, wykonywany po stronie serwera i umożliwiający tworzenie dynamicznej witryny www, został stworzony specjalnie na potrzeby Internetu i dlatego jest znacznie wygodniejszy w użyciu niż np. CGI .
 22. POP3 (Post Office Procotol)
  protokół wykorzystywany przy pobieraniu poczty z serwera pocztowego.
 23. Przeglądarka www
  Program umożliwiający oglądanie stron internetowych np. Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.
 24. Przeniesienie (zmiana delegacji) domeny
  Oznacza zmianę przypisania domeny do obsługującego ją serwera nazw; związane najczęściej ze zmianą dostawcy usług internetowych .
 25. Rejestracja domeny
  Proces starań o uznanie prawa do dysponowania nazwą domenową; domena zarejestrowana to taka, która posiada swojego dysponenta .
 26. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  Podstawowy protokół wykorzystywany przy wysyłaniu poczty elektronicznej .
 27. Serwer
  Komputer dostarczający usług innym komputerom, np. serwer pocztowy to komputer, na którym znajdują się skrzynki pocztowe .
 28. Serwer dedykowany/fizyczny
  Fizyczny serwer dedykowany to jednostka komputerowa udostępniona w całości na potrzeby klienta, skonfigurowana zgodnie z jego preferencjami; serwery tego rodzaju przeznaczone są dla klientów wymagających usług niestandardowych, dla których serwer wirtualny jest niewystarczający.
 29. Serwer wirtualny
  Jest to wirtualnie zrealizowany zestaw usług dostępny pod wspólną nazwą domeny lub adresem IP; wśród najczęściej udostępnianych usług są: poczta e-mail, www, ftp. jeden serwer fizyczny może zostać tak skonfigurowany, aby obsługiwać wiele serwerów wirtualnych ze względu na fakt, iż pojedynczy serwer wirtualny zużywa jedynie niewielką część zasobów sprzętowych komputera.
 30. Shell
  Bezpośredni dostep do serwera, umożliwia między innymi uruchamianie programów na serwerze bezpośrednio z wiersza poleceń komputera osobistego .
 31. Sklep Internetowy
  Strona www, za pomocą której można dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży, przy wykorzystaniu kart kredytowych, lub przelewów pocztowych
 32. Spam
  Niepożądana korespondencja, wiadomości elektroniczne rozsyłane pocztą elektroniczną, najczęściej pełniące funkcję reklamy.
 33. SSL (Secure Socket Language)
  Protokół zapewniający bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy serwerem internetowym, a klientem (tj. komputerem lokalnym).
 34. SQL (Structured Query Language)
  Standardowy język zapytań do obsługi relacyjnej bazy danych; język programowania baz danych i ich sieciowych serwerów.
 35. Limit transferu
  To maksymalna ilość danych jakie można przetransferować do i z serwera w ciągu 1-go miesiąca bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 36. URL - (Uniform Resourace Locator)
  Jest to wspólny dla całego Internetu sposób adresowania zasobów, tzn. nie jest to adres serwera tylko konkretnego pliku, skrzynki emailowej, etc.
 37. Quota (limit powierzchni)
  Dostępna w ramach serwera / konta e-mail powierzchnia dyskowa.

podaj nazwę domeny którą chcesz zarejestrować
adresik.pl
domeny .pl już od 3,50 zł domeny .eu tylko 25,00 zł - sprawdź pełen cennik

Partnerzy

USŁUGI
Zamów hosting
Porównaj Pakiety
Dodatkowe usługi
Domeny

Bezpieczne płatności obsługuje
PayuCashBill
WSPARCIE
Pomoc
Słowniczek
Samouczek


Usługi hostingowe wspierają
cPanelDirectAdmin
Kontakt z nami
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00.
Telefony są czynne w godzinach pracy biura.
telefontel/fax: (32) 265-88-54
emailbiuro
mailadmin
Obserwuj nas: facebook
Copyright © 1998 - 2022 klatka.pl